For private

Privatpersoner har ulike problemstillinger som krever en grundig etisk forankret tilnærming.  Vi har erfart at eksempelvis ektefelleskifte, arv, økonomi og generell adferd skaper grunnlag for tvist.  Vårt mål er å bidra til en fornuftig løsning på problemene.

A1 Fakta har kontaktnett av advokater, rettshjelpere, samt regnskaps – og revisjonspersonell i tillegg til profesjonelle konfliktløsere som kan bidra til løsning.

Problemstillingene avklares i et uforpliktende møte.  Deretter følger vår vurdering av saken. Finner vi at vår virksomhet kan bistå deg, og du ønsker bistand, setter vi sammen opp en fornuftig avtale.

Tilbake til forsiden