Priser og betingelser

Timepris fra kr 795,- til kr 1195,-.

Differansen i pris speiler ulikt kompetansepersonell som brukes.

Vederlagsfri vurdering av sak med inntil to timer.

 

PS. Våre advokatsamarbeidspartnere har ulik timepris som starter fra kr 1400,-.

Tilbake til forsiden