For bedrifter

A1 Fakta kan bistå med etterforskning, eller rådgi ved ulike problemstillinger hvor virksomheten mistenker det er begått straffbare forhold, eller ønsker forebygge uønskede hendelser.

Politiets mangel på ressurser har medført at mange saker aldri blir vurdert, eller fører fram til aktiv etterforskning.  Vi kan bistå med grunnvurderinger og forberedelse til anmeldelse som sendes påtalemyndigheten.

Samarbeidsnettet vårt består av ulike tjenesteytere med bakgrunn fra politiet og noen fra sivile profesjoner.  Disse besitter kunnskap innen ulike sjanger.  Blant annet:

  • Personsikring.
  • Observasjonsvirksomhet.
  • Åstedsundersøkelser.
  • Bevisinnhenting.
  • Sporsikring.
  • Beredskap og krisehåndtering.
  • Risikoanalyse.
  • Utro ansatte.
  • Ansatte forhold for øvrig.
  • Forsikringssaker.

Problemstillinger har et mangfold og avklares i et uforpliktende møte i forkant.

 

Tilbake til forsiden