Jan-Robert Henriksen

Utdannelse

Jurist
Politietterforsker
Prosjektleder
Foredragsholder

Erfaring

25 år i politiet. 17 år som politietterforsker.
Bred allmenn portefølje.
Drift av egen virksomhet 6 år.

Ansatt ved

Follo og Oslo PD
Vestfold PD
Sør-Øst PD