For advokater

A1 FAKTA er en virksomhet i nisjegrenen mellom fakta og jus.

Virksomhetens mål er å understøtte advokater med faktum i deres daglige arbeide med sivile saker og i straffesaker. For det formål har vi utviklet en prosess bygd rundt moderne etterforskningsmetoder og rettslig bevisteori.

Den juridiske metoden er et fag for jurister hvor faktum er grunnleggende. Den juridiske metoden handler blant annet hvordan finne frem til innholdet i rettsreglene. Vår metode handler om hvordan finne fram til korrekt faktum slik at juristen kan subsumere, forhandle og prosedere

Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med oppdragsgiver som sentral sparringspartner og premissleverandør.

Tilbake til forsiden