Bred allmenn portefølje

Jeg avla eksamen ved daværende politiskole 1982.  Siden er den komplementert med påbygningsfag innen etterforskning og prosjektledelse.  Masterutdanning i jus ble avsluttet med hovedoppgave om arbeidsmarkedskriminalitet.

I tiden som etterforsker har jeg jobbet med ulike fagområder.  Herunder, spanings- og etterretningstjeneste, etterforskning av vinningssaker, økonomisaker, voldssaker og tidvis bistand til bekjempelse av narkotikakriminalitet.

Som en ballast til fagpolitijobben har jeg perioder vært knyttet til foredrags- og underholdningsbransjen.  Det har vært føde til en kreativ tankegang.

 

 

Tilbake til forsiden